Nytt om styrelsen

Styrelsen i Sallys Döttrar

Från vänster: Inga-Britt Nordqvist och Ulla Pavel

 

Ny ordförande och ny sekreterare

Vid årsmötet den 2 oktober 2021 fick Sallys Döttrars styrelse
följande sammansättning:

Ulla Pavel, ordförande
Gun Jarnedal, 1:e vice ordförande
R-M Salfjord, 2:e vice ordförande
Birgitta Hofny, kassör
Inga-Britt Nordqvist, sekreterare
Marianne Skotte
Anna Hofny-Collins
Bodil Jonasson