Nytt om styrelsen

Ny ordförande

Cecilie Hofny har avgått efter två år som Sallys
ordförande och avtackades på årsmötet den
3 mars 2018.
Ing-Marie Nilsson valdes till ny ordförande.

Styrelsen har nu följande sammansättning:

Ing-Marie Nilsson, ordförande
Gun Jarnedal, 1:e vice ordförande
R-M Salfjord, 2:e vice ordförande
Birgitta Hofny, kassör
Anita Hogmalm, sekreterare
Britta Wåhlander, vice sekreterare
Marianne Skotte, ledamot
Nina Erlandsson, suppleant
Anna Hofny-Collins, suppleant