Inbjudan

Vi  möts och äter frukost tillsammans   

i Brodalen kl. 9:3o

               

Frukosten kostar 50:- för medlem, 75:- för icke-medlem.

Frukost kan ordnas på annan plats, det skrivs i inbjudan.Vi har ofta ett tema, eller en inbjuden föreläsare men ibland träffas vi och bara har trevligt tillsammans.

                

NÄSTA FRUKOST:

Lördagen den 24 november kl. 09.30
Plats: Röe Gård.

Tina Arvidsdotter är inbjuden att berätta om 
sin f orskning inom hälsa- och sjukvård. 
För närvarande arbetar  Tina som 
projektledare inom FoU primärvård.

 
                 HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!                  

               

            

                                 
Är du med?