Inbjudan

Vi  möts och äter frukost tillsammans   

oftast i Brodalen eller omnejd kl 9.30

               

Frukosten kostar 60:- för medlem, 90:-  för icke-medlem.

Frukost kan ordnas på olika platser, det skrivs i inbjudan.

Om du vill ha mail-utskick kontakta oss.

Vi har ofta ett tema, eller en inbjuden föreläsare men ibland träffas vi och bara har trevligt tillsammans.

                

NÄSTA FRUKOST:

Lördag 25 januari 2020, kl 10.00

Plats:   hos Christian Erlandsson, Tegen 104, Brastad

Christian berättar om pilflätning.

Varma kläder och medhavd fika samt stol att sitta på.     

Anmälan senast torsdag 23 januari kl 16.00

                         VÄL MÖTT ! 

               

            

                                 
Är du med?